Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de werkelijke uitgaven van het Gewest voor het programma GHP en AW.

Indiener(s)
Petya Obolensky
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 453)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 02/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 26/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
23/12/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgavenbegroting (bij de vereffeningen) voor 2021 merken wij het volgende op: voor het GHP werd 17 miljoen uitgetrokken (bij de initiële begroting 2020 was dit 30 miljoen); en voor de AW 57 miljoen (bij de initiële begroting 2020 was dit 2 miljoen). Wij zouden graag details ontvangen over de werkelijke uitgaven voor het GHP en de AW in 2019 en 2020.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

- Welk bedrag werd in 2019 en 2020 daadwerkelijk betaald voor het GHP en de AW?

- Welk deel daarvan is bestemd voor de creatie en de bouw van sociale woningen? Voor welke andere soorten uitgaven worden deze bedragen gebruikt?
 
 
Antwoord    Voor de BGHM:

Hieronder vindt u de gevraagde bedragen met betrekking tot de uitvoering van de begroting van opdracht 25 in 2019 en 2020:

2019

2020

Alliantie Wonen

1.665.000€

5.647.000€

Gewestelijk Huisvestingsplan

33.796.000€

17.632.000€Alle bedragen zijn bestemd voor de bouw van sociale woningen en woningen voor bescheiden en middeninkomens. Voor elk project wordt een percentage gaande van 0 tot 10% van de bouwprijs, afhankelijk van het project, besteed aan de financiering van de uitrusting en de omgeving.


Voor het Woningfonds:

Het Woningfonds is verantwoordelijk voor een bijdrage van 500 huurwoningen in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) en 1.000 koopwoningen in het kader van de Alliantie Wonen (AW). 

De woningen van het GHP zijn bestemd voor verhuur aan gezinnen waarvan het inkomen binnen de inkomensgrens voor een sociale woning valt, en die van de Alliance Wonen zijn bestemd voor verkoop aan gezinnen waarvan het inkomen binnen de inkomensgrens voor kredieten van het Fonds valt.
 
Het Woningfonds heeft in dit kader de volgende vereffeningen verricht:

2019

2020

Huisvestingsplan

16.948.390 €

1.792.052 €

Alliantie Wonen

28.810.477 €

22.719.757 €