Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de begroting partnerschap en opleiding.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 541)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgavenbegroting is er een basisallocatie 16.006.15.15 werking versterking "partnerschap" en opleiding (covid). De bedragen belopen ongeveer 14 miljoen euro voor 2021.

Wat dekken deze uitgaven precies?

Wie zijn deze partners, welke diensten verlenen zij en wat ontvangen zij?
 
 
Antwoord    Het budget van 13.900.000 euro dat terug te vinden is op BA 16.006.15.15 van de gewestelijke begroting betreft de volgende uitgaven:
­ 3.600.000 euro om het opleidingsaanbod te versterken teneinde het aantal beschikbare opleidingsplaatsen te vergroten om het hoofd te bieden aan de toename van het aantal nieuwe werkzoekenden na de COVID-19-crisis
­ 4.550.000 euro zal worden gebruikt om de 100 nieuwe geco-betrekkingen te financieren die worden toegekend aan de gezondheids- en welzijnssector ter ondersteuning van de acties die verenigingen in deze sectoren ondernemen in de strijd tegen COVID-19
­ 2.050.000 euro zal het mogelijk maken om extra artikel-60-betrekkingen te creëren bij de Brusselse OCMW’s om het hoofd te bieden aan de toename van het aantal nieuwe werkzoekenden op de arbeidsmarkt
­ 3.700.000 euro om de partners van Ateliers voor het Zoeken naar Werk te versterken zodat ze een groter aantal werkzoekenden kunnen ondersteunen bij het zoeken naar werk:
o SBS Skill BuilderS bvba
o InBrussel
o Manpower België
o Randstad België
o Daoust
o Groep Intro
o Promotion de l’emploi de Schaerbeek
o Wolu-Services
o Media Actie Kuregem Stad
o OrientaEuro
o Dienst Tewerkstelling Koekelberg