Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de begroting voor betaald educatief verlof.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 543)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 16/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De uitgavenbegroting bevat een BA 16.011.38.01 voor de terugbetalingen aan de ondernemingen voor betaald educatief verlof. De bedragen belopen ongeveer 12,9 miljoen euro voor de aangepaste begroting 2020.

Hoe valt te verklaren dat de aangepaste bedragen stijgen ondanks de covid-crisis?

We willen ook weten hoeveel elke onderneming ontvangt (2019 en 2020). En ook welke controles u uitvoert om na te gaan of de aangekondigde opleidingen daadwerkelijk worden gevolgd.
 
 
Antwoord    Allereerst valt er te verduidelijken dat de COVID-crisis geen invloed heeft gehad op de bedragen die in 2020 werden terugbetaald die voortvloeien uit dossiers ingediend voor 31 december 2019, voor het schooljaar 2018-2019.

Vervolgens is het interessant te vermelden dat er elk jaar meer betaald educatief verlof wordt aangevraagd (geleidelijke en lichte toename), niet noodzakelijk qua aantal dossiers (van werkgevers), maar wel qua begunstigde werknemers.

Zo zijn we van 8.263 werknemers voor het uitbetalingsjaar 2015 gegaan naar 10.093 vergoede werknemers voor 2020.

De herziening naar boven werd verantwoord door een sterke stijging van het aantal werknemers dat educatief verlof kreeg in twee specifieke dossiers (Securitas en Audi), die op zich ongeveer een derde van het jaarbudget vertegenwoordigen.

Het Audi-dossier voor 2017-2018 (vergoed in 2019) bijvoorbeeld telde iets meer dan 1.000 werknemers, voor een budget van 1.928.037 euro.

De terugbetaling voor hetzelfde dossier in 2020 kwam neer op 3.249.853.89 euro, want het betrof ongeveer 1.500 werknemers.

Het budget voor deze werkgever zal naar beneden herzien worden in 2021, want het bestuur heeft net zijn dossier 2019-2020 ontvangen dat 708 werknemers betreft.

Deze cijfers verklaren dus waarom het totale budget inzake educatief verlof jaar na jaar schommelt.

Het zou evenwel moeilijk en niet echt leesbaar zijn u een lijst te bezorgen met de 1.530 werkgevers die voor het schooljaar 2018-2019 betaald educatief verlof hebben genoten dat in 2020 werd terugbetaald, aangezien het een groot volume ruwe data betreft.

Ten slotte baseert het bestuur zich voor de controles op de nauwgezetheidsattesten verstrekt door de onderwijsinstellingen in elk lestrimester.

Zonder deze attesten kan de werknemer geen educatief verlof vragen aan zijn werkgever, die op zijn beurt geen terugbetaling kan aanvragen voor de lonen in kwestie zonder die attesten op te sturen naar het bestuur.

Overigens controleren die documenten of de werknemer zijn opleiding nauwgezet heeft gevolgd, en als hij onvoldoende nauwgezetheid aan de dag legt (namelijk meer dan 10% onverantwoorde afwezigheden voor een lestrimester), verliest hij zes maanden lang het recht op betaald educatief verlof.