Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Consultancy Actiris.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 545)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 16/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
02/02/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Enerzijds was op de initiële uitgavenbegroting 2020 van Actiris, BA 01.002.08.03 "Honoraria andere dan voor betwiste zaken", 15,85 miljoen euro ingeschreven en op de aangepaste begroting 17,066 miljoen euro.

Anderzijds hebt u enkele maanden geleden geantwoord dat Actiris 7.539.452 euro had uitgegeven aan consultancy. Wat verklaart een dergelijke stijging van de uitgaven tussen 2019 en 2020?

Kunt u die uitgaven in detail toelichten? Wie zijn de externe partners? Voor welke projecten doet Actiris op hen een beroep? Wat zijn hun vergoedingen voor elk project? Gelieve deze gegevens te verstrekken voor de jaren 2019 en 2020.
 
 
Antwoord    Mijn antwoord met betrekking tot de 7.539.452 euro had alleen betrekking op de uitgaven van IT-consultants en het gecommuniceerde bedrag betrof de niet-afgesloten situatie 2019.

Aangezien de “BA 01.002.08.03 Erelonen anders dan geschillen” bestaat ​​uit een reeks kosten en niet alleen uit IT-consultancy, is het daarom niet mogelijk om de bedragen die u in uw vragen opgeeft te vergelijken.

U vindt in de bijlage een tabel met de details van de kosten die zijn vereffend op de basisallocatie erelonen anders dan geschillen voor 2019 en 2020.

De cijfers voor 2019 zijn dan wel afgesloten; voor 2020 hebben de cijfers betrekking op een niet-afgesloten situatie.