Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende geschillen Actiris.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 547)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de uitgavenbegroting van Actiris, op de BA 01.002.08.02 Geschillen wordt 150 000 euro voorzien.

Kunt u ons verklaren waartoe deze uitgaven dienen?
 
 
Antwoord    Het budget van 150.000 euro wordt aangewend om de kosten te financieren die verband houden met een procedure om een ​​geschil te laten beslechten voor een (gerechtelijke of administratieve) rechtbank tussen een partij (partner, aannemer, voormalig personeelslid, enz.) en Actiris. Deze kosten worden beheerd door de juridische dienst van Actiris, die contacten heeft met de advocaten die de zaken behandelen.

Het bedrag van 150.000 euro is een schatting; het is niet mogelijk om op voorhand te weten welke geschillen in de loop van het jaar zullen ontstaan.