Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de steun van de Brusselse regering aan de ondernemers die huren op de sites van Citydev.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 257)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 105)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 67 (20/21), Blz. 14
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 67 (20/21), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/01/2021 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 67 (20/21) 14
27/01/2021 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 67 (20/21) 15
27/01/2021 Repliek David Leisterh B.I.V. 67 (20/21) 17