Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het gebrek aan milieucriteria in het project SmartMove dat de regering heeft voorgesteld.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 208)

 
Datum ontvangst: 07/12/2020 Datum publicatie: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 78 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 78 (20/21), Blz. 2
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/02/2021 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 78 (20/21) 1
10/02/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 78 (20/21) 2
10/02/2021 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 78 (20/21) 6