Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de ophaalwagens van Net Brussel getooid met vlaggen van vreemde mogendheden om een politiek signaal uit te sturen.

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 209)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 78 (20/21), Blz. 29
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 78 (20/21), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/02/2021 Ontwikkeling Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 78 (20/21) 29
10/02/2021 Antwoord Alain Maron B.I.V. 78 (20/21) 30
10/02/2021 Repliek Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 78 (20/21) 30