Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de tijdelijk werklozen.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 67)

 
Datum ontvangst: 09/12/2020 Datum publicatie: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/02/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 79 (20/21) 1
10/02/2021 Tussenkomst Farida Tahar B.I.V. 79 (20/21) 2
10/02/2021 Tussenkomst Francis Dagrin B.I.V. 79 (20/21) 3
10/02/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 79 (20/21) 3
10/02/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 79 (20/21) 6