Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toepassing van datamining ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Indiener(s)
Soetkin Hoessen
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 241)

 
Datum ontvangst: 17/12/2020 Datum publicatie: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 27
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 29
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/02/2021 Ontwikkeling Soetkin Hoessen B.I.V. 79 (20/21) 28
10/02/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 79 (20/21) 29
10/02/2021 Repliek Soetkin Hoessen B.I.V. 79 (20/21) 30