Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende het arrest van het Hof van Justitie van de EU over het Vlaams decreet dat slachten met verdoving oplegt.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 69)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 03/02/2021 Referentie: B.I.V. 73 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/02/2021 Referentie: B.I.V. 73 (20/21), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Ontwikkeling Jonathan de Patoul B.I.V. 73 (20/21) 1
03/02/2021 Toegevoegde vraag om uitleg Aurélie Czekalski B.I.V. 73 (20/21) 2
03/02/2021 Toegevoegde vraag om uitleg Victoria Austraet B.I.V. 73 (20/21) 3
03/02/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter B.I.V. 73 (20/21) 5
03/02/2021 Tussenkomst Lotte Stoops B.I.V. 73 (20/21) 6
03/02/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier B.I.V. 73 (20/21) 7
03/02/2021 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael B.I.V. 73 (20/21) 8
03/02/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 73 (20/21) 9
03/02/2021 Repliek Jonathan de Patoul B.I.V. 73 (20/21) 11