Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde Vraag om uitleg betreffende het arrest van het Europese Hof van Justitie over de vraag van het slachten zonder verdoving.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 71)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 03/02/2021 Referentie: B.I.V. 73 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/02/2021 Referentie: B.I.V. 73 (20/21), Blz. 9
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Voornaamste vraag om uitleg Jonathan de Patoul B.I.V. 73 (20/21) 1
03/02/2021 Ontwikkeling Victoria Austraet B.I.V. 73 (20/21) 3
03/02/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 73 (20/21) 9
03/02/2021 Repliek Victoria Austraet B.I.V. 73 (20/21) 11