Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het beheer van de onroerende voorheffing door Brussel Fiscaliteit.

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 87)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 25/01/2021 Referentie: B.I.V. 62 (20/21), Blz. 15
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 25/01/2021 Referentie: B.I.V. 62 (20/21), Blz. 17
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/01/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2021 Ontwikkeling Clémentine Barzin B.I.V. 62 (20/21) 15
25/01/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 62 (20/21) 17
25/01/2021 Repliek Clémentine Barzin B.I.V. 62 (20/21) 19