Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanpak van geluidspollutie en stappen naar een stille stad.

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 310)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 10/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Doorheen de coronacrisis in 2020 daalde de concentratie van NO2 in onze lucht in alle Brusselse meetstations gevoelig. 

Maar naast luchtpollutie is ook geluidspollutie een sluipende doder.

De bevraging van Minister Maron van participatieve democratie bleek dat vele Brusselaars het belang van de aanpak van geluidspollutie hoog inschatten.

Het regeerakkoord belooft om het quiet.brussels plan verder tot uitvoering te brengen. 

Mijn vragen zijn de volgende: 

- Een kernmaatregel is om geluidshinder een specifieke plaats te geven in de RRU. Kan u me vertellen hoe maatregelen ten aanzien van geluid een plek krijgen in de voorbereidingen naar de nieuwe RRU?
 
 
Antwoord    De GSV die bij besluit van 21 november 2006 werd goedgekeurd, volstaat niet meer om tegemoet te komen aan alle uitdagingen die het Gewest moet aangaan. De Brusselse regering heeft de herziening ervan aangevat tijdens de legislatuur 2014-2019.

Op 24 januari 2019 heeft de Regering in eerste lezing het ontwerp van GSV en het milieueffectenrapport goedgekeurd. Het ontwerp van GSV en het MER werden van 14 maart tot 13 april 2019 in de 19 Brusselse gemeenten aan het openbaar onderzoek onderworpen en het advies van de 19 gemeenteraden en de 6 instanties bedoeld in artikel 89/3, §1 van het BWRO werd aangevraagd.

De daaropvolgende fase bestond uit de raadpleging van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC). Die heeft op 28 mei 2020 haar advies uitgebracht over het ontwerp van GSV, het MER en de adviezen en bezwaren/opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek werden geformuleerd. Dat advies sloot de fase van openbaarmaking en raadpleging af, voorzien door artikel 89/3 van het BWRO.

De GBV 2019-2024 en de analyse van de bezwaren en opmerkingen en van de verschillende adviezen hebben duidelijk gemaakt dat het ontwerp van GSV uitvoerig en ambitieus moet worden gewijzigd op verschillende niveaus.

Daarom bestuderen we momenteel alle wijzigingen die aan het ontwerp van GSV kunnen worden aangebracht. In de huidige fase wordt voorzien om maatregelen tegen geluidshinder op te nemen in de verschillende titels van de GSV, meer bepaald door bepalingen inzake geluidsisolatie van de nieuwe gebouwen en de inrichting van de openbare ruimtes toe te voegen.