Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ontwikkeling van een Huis van de stadsculturen.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 462)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 25/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de begrotingswerkzaamheden kwam de ontwikkeling van een Huis van de stadsculturen in Brussel aan bod. Een dergelijk project beantwoordt aan de behoefte aan toegang tot cultuur en ontplooiing door middel van cultuur. In die zin verbindt de gewestelijke beleidsverklaring de Brusselse regering ertoe dit project in Brussel op te starten en te coördineren. Welke synergieën bestaan er in dit stadium hieromtrent tussen het Brussels Gewest, de FGC en de VGC? Is dit project reeds binnen de regering besproken? Kunt u verslag uitbrengen over de vorderingen? Zijn er allianties met de gemeenten gepland?

Voor de ontwikkeling van de culturele rechten moet een dergelijk project worden opgezet. Dans, muziek, toneel en beeldende kunsten: alle artistieke en culturele gebieden moeten vertegenwoordigd zijn. Welke actoren zullen bij dit proefproject worden betrokken? Bepaalde actoren, zoals Lezarts urbains of Recyclart, nemen een belangrijke plaats in; hoe zullen zij betrokken worden?

Ten slotte nog een laatste vraag over het bestuur van de uitvoering van een dergelijk project: kunt u ons zeggen hoe dit project gestuurd zal worden: welke personen worden geraadpleegd om het op te bouwen? Zal een werkgroep worden opgericht? Is er voorzien in pariteitscriteria? Voor de verwezenlijking van dit project had u het over een analyse van het bestaande aanbod door het uitschrijven van een opdracht; hoe ver staat u met de totstandbrenging van deze opdracht?
 
 
Antwoord    Zoals u hierin benadrukt, komen stedelijke culturen tot ontwikkeling in talloze kunstdisciplines, zijn ze bijzonder rijk en komen ze in vele gedaanten. Het gaat dan ook om een sterk gefragmenteerde en weinig gestructureerde sector en mijn kabinet is momenteel aan het bekijken hoe via informele gesprekken met actoren op het terrein de uitdagingen van de sector omschreven kunnen worden.

Nadien zal er nood zijn aan een meer formeel samengestelde werkgroep met specifieke aandacht voor een gelijke behandeling van de genres en de omschrijving van een werkmethode. Het is essentieel dat eerst bestaande initiatieven onder de loep worden genomen om een collectief Brussels project te kunnen opzetten. Er moeten doelstellingen worden verbonden aan het toekomstige centrum voor stadscultuur. Er zal zeker geen bottom-up logica worden gevolgd bij de ontwikkeling van het project. Ook aan een informele benchmark van bestaande projecten in België en in het buitenland zullen we niet voorbijgaan.

Vandaag is het nog te vroeg om uitspraken te doen over toekomstige samenwerkingen bij het uitbouwen van een centrum voor stadscultuur. Wij staan uiteraard open om dit federatief project uit te werken met de andere Belgische entiteiten (Gemeenschappen, gemeenten). Het zou voorbarig zijn om vooruit te lopen op de weerslag die elk beleidsniveau zou hebben zolang de doelstellingen van het uiteindelijke project niet duidelijk zijn omschreven. Ik voeg daaraan toe dat er kredieten zijn toegekend door de Cocof om deel te nemen aan de verwezenlijking van het project in de loop van dit jaar.