Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de financiële compensaties voor de taxidiensten die Vlaamse of Waalse licenties gebruiken.

Indiener(s)
David Weytsman
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 465)

Rubriek(en):
 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 25/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Zoals u wel weet, werken veel taxidiensten in Brussel met een Vlaamse of Waalse vergunning. Die taxidiensten hebben echter hun maatschappelijke zetel in Brussel en zijn actief in ons Gewest. Ook zij worden getroffen door de crisis. Net als de chauffeurs met een Brusselse vergunning, gaat het om jongeren, ouders, kinderen en hele gezinnen die de gevolgen van de crisis ondervinden.

Nu blijkt echter dat u niet van plan bent aan die werknemers dezelfde steun te verlenen als aan de werknemers die een Brusselse vergunning hebben. Die nadelige beslissing zou vele gezinnen in de ellende storten. Ik ben er zeker van dat u dat niet op uw geweten wil hebben.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Welke steun zal het Gewest verlenen aan de taxidiensten die werken met een vergunning van een ander Gewest, maar die hun maatschappelijke zetel in Brussel hebben en er actief zijn?

- Als die werknemers geen steun krijgen, hoe verantwoordt u dat dan?
 
 
Antwoord    De exploitanten van de sector waarvoor ik bevoegd ben, zijn houder van een vergunning of licentie uitgereikt door Brussel Mobiliteit. Als Minister-President, bevoegd voor het bezoldigd personenvervoer, handel ik binnen de perken van de ordonnantie van 27 april 1995 die van toepassing is op meer dan duizend operatoren.

De Brusselse Regering heeft ervoor gekozen om de grote meerderheid van de exploitanten in de sector van het bezoldigd personenvervoer te steunen, ongeacht of het gaat om zelfstandigen of om ondernemingen, ongeacht of het taxi’s betreft of voertuigen met chauffeur. De Brusselse premie vereist niet dat de maatschappelijke zetel van de exploitant op het Brussels grondgebied is gevestigd, maar de licentie/vergunning uitgereikt door het Brussels Gewest geldt wel als voorwaarde.

Ik wil graag even ingaan op het feit dat u verwijst naar operatoren met hun maatschappelijke zetel in Brussel die in Brussel hun activiteit uitvoeren maar niet over een Brusselse vergunning beschikken. Ik wijs erop dat dit soort operatoren, gelet op de aard van hun activiteit de geldende regelgeving kunnen overtreden.