Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende open data fietsgegevens.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 566)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 22/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/01/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Begin oktober heeft de vereniging Open Knowledge Belgium het project Bike Data gelanceerd, in samenwerking met Brussel Mobiliteit. Tot half december krijgen Brusselse fietsers de kans om hun reisgegevens te delen op een collaboratief platform, met als doel de infrastructuur voor fietsers te verbeteren.

Alle verzamelde gegevens zullen in de maand december als open data voor het publiek toegankelijk worden gemaakt en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zij zullen bijvoorbeeld nuttig zijn voor mobiliteitsactoren - zowel professionele als niet-professionele - die werken aan de verbetering van de moderne infrastructuur die door fietsers wordt gebruikt. Of door gegevensbedrijven om geavanceerde navigatietools en aanbevelingen voor de verbetering van de fietsinfrastructuur te ontwikkelen.

Dit project is interessant voor de duurzame mobiliteit, maar ook voor de transparantie en de beschikbaarheid van open data. Zij zijn immers waardevol om het dagelijkse leven van de Brusselse fietsers te verbeteren en, op lange termijn, nieuwe fietsers aan te trekken.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- Zijn er plannen om de datasets van het Gewest te verrijken met de nieuwe fietsgegevens?

- Was er steun van het Gewest om het project te ontwikkelen?

- Bent u op de hoogte van lopende projecten om de mobiliteitssets van het Gewest te verbeteren?
 
 
Antwoord    1/

De gegevens van het Gewest op het platform datastore.brussels worden op vrijwillige basis ter beschikking gesteld. We kunnen derhalve niet voorspellen wanneer nieuwe gegevens ter beschikking zullen worden gesteld.

Momenteel zijn de datasets waarvan sprake in uw vraag nog niet opengesteld via het gewestelijk portaal datastore.brussels.

Deze gegevens zijn in het bezit van Brussel Mobiliteit, dat onder toezicht staat van minister Elke Van den Brandt. Ik verwijs u daarom naar het antwoord van mijn collega.


2/

Aangezien dit project betrekking heeft op mobiliteit, een bevoegdheid van mijn collega Elke Van Den Brandt, verwijs ik u naar haar antwoord.3/

Neen, niet dat ik weet.