Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende open data fietsgegevens.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 696)

 
Datum ontvangst: 27/11/2020 Datum publicatie: 22/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Begin oktober heeft de vereniging Open Knowledge Belgium het project Bike Data gelanceerd, in samenwerking met Brussel Mobiliteit. Tot half december krijgen Brusselse fietsers de kans om hun reisgegevens te delen op een collaboratief platform, met als doel de infrastructuur voor fietsers te verbeteren.

Alle verzamelde gegevens zullen in de maand december als open data voor het publiek toegankelijk worden gemaakt en kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Zij zullen bijvoorbeeld nuttig zijn voor mobiliteitsactoren - zowel professionele als niet-professionele - die werken aan de verbetering van de moderne infrastructuur die door fietsers wordt gebruikt. Of door gegevensbedrijven om geavanceerde navigatietools en aanbevelingen voor de verbetering van de fietsinfrastructuur te ontwikkelen.

Dit project is interessant voor de duurzame mobiliteit, maar ook voor de transparantie en de beschikbaarheid van open data. Zij zijn immers waardevol om het dagelijkse leven van de Brusselse fietsers te verbeteren en, op lange termijn, nieuwe fietsers aan te trekken.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

- Zijn er plannen om de datasets van het Gewest te verrijken met de nieuwe fietsgegevens?

- Was er steun van het Gewest om het project te ontwikkelen?

- Bent u op de hoogte van lopende projecten om de mobiliteitssets van het Gewest te verbeteren?
 
 
Antwoord    Het is de bedoeling dat het Gewest de gegevens van het Bike Data-project kan gebruiken om zijn fietskennis uit te breiden. Er wordt momenteel nagedacht over de beste manier om deze gegevens bij andere gegevens van het Gewest te voegen.

Voor dit project van vijf maanden heeft het Gewest 54.450 euro toegekend aan de vzw Open Knowledge Belgium.

Meerdere lopende projecten moeten onze mobiliteitsgegevens verbeteren zoals bijvoorbeeld: het mobile mapping-project, dat ons zal helpen de fietsinrichtingen beter in kaart te brengen; de gegevens van de geautomatiseerde fietsentellers zijn sedert enige tijd beschikbaar op het open data-platform; het Vianova-project bundelt alle gegevens die de “deelfietsoperatoren” met het Gewest moeten delen; de ingevoerde snelheidsmaatregelen op 80 plaatsen in het Gewest in het kader van de Stad 30, enz.

Ik verwijs u door naar mijn collega minister Clerfayt voor de vragen die binnen zijn bevoegdheid vallen.