Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende MijnBEW

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 567)

 
Datum ontvangst: 30/11/2020 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 02/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een hele reeks steunmaatregelen aan voor ondernemers in het Gewest.
Bij deze steunmaatregelen horen verschillende premies die betrekking hebben op de verschillende fasen van het ondernemersleven, van de oprichting en de investeringen tot de uitvoer.
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) heeft in 2019 het digitale platform MijnBEW gelanceerd.
De lancering van dit platform was een succes in 2019 aangezien het aantal aanvragen voor een premie eind 2019 gestaag is gestegen tot 450 aanvragen per maand.
In het door Easy.brussels opgesteld verslag aan de regering werd aangekondigd dat in 2020 formulieren voor andere bevoegdheden, zoals de aanvragen voor de terugbetaling van het educatief verlof en de erkenningsaanvragen van de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aan MijnBEW zullen worden toegevoegd.
Mijn vragen zijn:
- Is het aantal door de Brusselse ondernemers ingediende aanvragen voor premies gestegen sinds de oprichting van MijnBEW, kunt u het aantal aanvragen vergelijken met het aantal van de voorgaande jaren?
- Zijn de voor 2020 aangekondigde innovaties al verwezenlijkt? Zo niet, kunt u mij dan een tijdschema geven?
 
 
Antwoord    De cijfers die u aanhaalt in uw vraag hebben betrekking op de premies van de directie Economie van BEW, hetgeen onder de bevoegdheid van Staatssecretaris Barbara Trachte valt.

Wat betreft de aanvragen voor de directie Economie van BEW, kwamen de eerste aanvragen via het portaal “MijnBEW” binnen op 1 september 2019. Vandaag tellen we 432 ingediende aanvragen.

Het gaat om aanvragen met betrekking tot betaald educatief verlof.

In september 2020 werden de aanvragen in verband met de terugbetalingen van het betaald educatief verlof geïntegreerd in het MijnBEW-platform.

Tot op heden wordt voorzien dat de verzoeken om erkenning en registratie voor particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling in de eerste jaarhelft van 2021 geïntegreerd worden.