Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende MijnBEW

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 300)

 
Datum ontvangst: 30/11/2020 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 11/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een hele reeks steunmaatregelen aan voor ondernemers in het Gewest.
Bij deze steunmaatregelen horen verschillende premies die betrekking hebben op de verschillende fasen van het ondernemersleven, van de oprichting en de investeringen tot de uitvoer.
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) heeft in 2019 het digitale platform MijnBEW gelanceerd.
De lancering van dit platform was een succes in 2019 aangezien het aantal aanvragen voor een premie eind 2019 gestaag is gestegen tot 450 aanvragen per maand.
In het door Easy.brussels opgesteld verslag aan de regering werd aangekondigd dat in 2020 formulieren voor andere bevoegdheden, zoals de aanvragen voor de terugbetaling van het educatief verlof en de erkenningsaanvragen van de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aan MijnBEW zullen worden toegevoegd.
Mijn vragen zijn:
- Is het aantal door de Brusselse ondernemers ingediende aanvragen voor premies gestegen sinds de oprichting van MijnBEW, kunt u het aantal aanvragen vergelijken met het aantal van de voorgaande jaren?
- Zijn de voor 2020 aangekondigde innovaties al verwezenlijkt? Zo niet, kunt u mij dan een tijdschema geven?
 
 
Antwoord    In 2019 werden 3.832 aanvragen geregistreerd.

In 2020 werden er 4.013 premieaanvragen ingediend via het ‘MijnBEW’-platform.

Ondanks de gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan voor de ondernemingen, heeft ‘MijnBEW’ dus een stijging van het aantal aanvragen geregistreerd ten opzichte van 2019. Die stijging had hoger kunnen zijn zonder de huidige gezondheidscrisis, want de ondernemingen hebben voornamelijk belangstelling gehad voor de COVID-19-premies.

Het ‘MijnBEW’-platform ondergaat momenteel structurele aanpassingen (gebruikerservaring, beveiliging, enz.). Het is de bedoeling nieuwe functionaliteiten te integreren die de ondernemingen in staat stellen een optimale opvolging en uitwisseling met de administratie te hebben in het kader van hun aanvragen, maar ook om andere bevoegdheden te integreren.