Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de deelname van uw administratie en de Brusselse overheidsdiensten die onder uw bevoegdheid of ministerieel toezicht vallen, aan oproepen tot het indienen van voorstellen voor Europese financiering.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 573)

 
Datum ontvangst: 22/12/2020 Datum publicatie: 26/02/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/01/2021 Ontvankelijk p.m.
15/02/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Op dinsdag 22 december 2020 stel ik u de volgende vraag in uw hoedanigheid van minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR), belast met werk en beroepsopleiding, digitalisering, de plaatselijke besturen en dierenwelzijn.

Om mijn informatie te vervolledigen, had ik graag de lijst gekregen van de oproepen tot het indienen van voorstellen voor Europese financiering waaraan uw administratie en elk van de overheidsinstellingen en -diensten die in 2020 onder uw bevoegdheden of ministerieel toezicht vallen, hebben deelgenomen.

Hieronder volgen de oproepen tot het indienen van voorstellen voor financiering per thema: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_nl

Kunt u in uw antwoord voor ELKE oproep tot het indienen van voorstellen voor Europese financiering minstens de volgende gegevens vermelden: de datum van indiening van de kandidatuur, de projectleider, het thema, de verwachte meerwaarde, de eventuele partner(s), het desbetreffende budget?
 
 
Antwoord    Het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen en het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel hebben in 2020 niet gereageerd op Europese oproepen tot financieringsvoorstellen.

Wat het Departement Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging betreft, hebben
het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Brussel ConnectIT en Easy.brussels in 2020 niet gereageerd op Europese oproepen tot financieringsvoorstellen.

Als bijlage vindt u, voor mijn bevoegdheid van Werk, twee tabellen met de Europese oproepen tot financieringsvoorstellen van
Actiris en van de Dienst Werk van BEW.