Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de stand van zaken en opvolging van de Covid-19-steun voor de onregelmatige werknemers in de culturele sector en de culturele verenigingen.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 76)

 
Datum ontvangst: 18/01/2021 Datum publicatie: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 22
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 10/02/2021 Referentie: B.I.V. 79 (20/21), Blz. 25
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/02/2021 Ontwikkeling Matteo Segers B.I.V. 79 (20/21) 22
10/02/2021 Tussenkomst Lotte Stoops B.I.V. 79 (20/21) 23
10/02/2021 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 79 (20/21) 25
10/02/2021 Repliek Matteo Segers B.I.V. 79 (20/21) 27