Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de gewestelijke verzuchtingen en eisen ten aanzien van de renovatie van het Justitiepaleis door de Staat.

Indiener(s)
Isabelle Pauthier
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 275)
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 175)

 
Datum ontvangst: 15/01/2021 Datum publicatie: 22/02/2021 Referentie: B.I.V. 81 (20/21), Blz. 14
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/02/2021 Referentie: B.I.V. 81 (20/21), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/02/2021 Ontwikkeling Isabelle Pauthier B.I.V. 81 (20/21) 14
22/02/2021 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 81 (20/21) 16
22/02/2021 Repliek Isabelle Pauthier B.I.V. 81 (20/21) 17