Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het overleg met de gemeentes over de stroomlijning van de premies.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 118)

 
Datum ontvangst: 18/01/2021 Datum publicatie: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 67 (20/21), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 27/01/2021 Referentie: B.I.V. 67 (20/21), Blz. 31
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/01/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
20/01/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/01/2021 Ontwikkeling Gilles Verstraeten B.I.V. 67 (20/21) 30
27/01/2021 Antwoord Barbara Trachte B.I.V. 67 (20/21) 31
27/01/2021 Repliek Gilles Verstraeten B.I.V. 67 (20/21) 31