Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het percentage vrouwen bij de politie.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 479)

 
Datum ontvangst: 18/01/2021 Datum publicatie: 04/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In juni 2019 stond in een artikel in Sud Presse dat vrouwen goed zijn voor 2/3 van het administratieve en logistieke personeel in de politiezones, maar ondervertegenwoordigd blijven op het operationele niveau of in functies met beslissingsbevoegdheid.

Bij de 50.000 personeelsleden van de politie gaat het om ongeveer 15.000 vrouwen, zijnde 33,5% in de lokale politiezones en 27,5% bij de federale politie. De vrouwelijke agenten zijn vaker actief in administratieve en logistieke functies, maar zijn minder aanwezig in het veld, terwijl ze wel geïnteresseerd zijn in de operationele taken.

In dat verband zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Was er een evolutie sinds 2019? Wat is het percentage vrouwen bij de politie in de verschillende diensten?

- Wat is het percentage vrouwen in de GIP, de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool? Wat is het slaagpercentage van de vrouwen voor de verschillende (intellectuele en fysieke) proeven?

Hoeveel geselecteerde vrouwen die voor hun proeven geslaagd zijn, beslissen uiteindelijk om naar een andere dan de operationele dienst over te stappen of stappen gewoon uit het beroep?

- Wordt er gerichte communicatie gevoerd om vrouwen te rekruteren?

- Wat is het percentage vrouwen in de hoge politiefuncties?

Moeten ze een keuze maken tussen, enerzijds, het moederschap en gezinsleven en, anderzijds, hun mogelijke ambities voor promotie in de verschillende graden? Of staan ze op gelijke voet met de mannen?
 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

De cijfers die de politiezones aan Brussel Preventie en Veiligheid bezorgen betreffende de verhouding mannen/vrouwen bij de politiediensten zijn tussen 2019 en vandaag nagenoeg niet geëvolueerd.


De tendens is steeds dezelfde: mannen maken het merendeel uit van het operationele kader, terwijl de situatie omgekeerd is bij het administratieve en het logistieke kader.

De exacte cijfers kunnen verkregen worden bij de dienst “human resources” van de zes politiezones.


Voor het operationele kader bedraagt de gemiddelde verhouding 65 à 72 % mannen tegen 35 à 28 % vrouwen.

Voor het administratieve en het logistieke kader is dat 67 à 75 % vrouwen tegen 33 à 25 % mannen.


In 2001 bedroeg het percentage vrouwen in het operationele kader 10 % bij de gemeentelijke politie, 6 % bij de rijkswacht en 6 % bij de gerechtelijke politie bij de parketten (bron: Netwerk van Belgische politievrouwen –
www.womenpol.be )

Omdat elke politiezone op zijn eigen manier georganiseerd is, is het onmogelijk om het percentage vrouwen per dienst in detail te vermelden.

Wat het aantal vrouwen in het personeelsbestand van de GIP betreft, zijn er van de 40 personeelsleden 66% mannen tegen 34% vrouwen.

Wat de aspirant-politie-inspecteurs betreft, bedroeg het percentage vrouwen tijdens de laatste vier sessies gemiddeld 26% per sessie.


De verschillende selectieproeven voor kandidaat-politieagenten worden door de federale overheid georganiseerd. We beschikken niet over het slagingspercentage voor de verschillende intelligentie- en fysieke proeven.

Het slagingspercentage vrouwen aan het einde van de opleiding aspirant-politie-inspecteur aan de GIP bedraagt 90 %.

Er bestaat, voor zover wij weten, geen studie over deze persoonlijke beslissingen die vrouwen ertoe zouden brengen van richting te veranderen.
Er is geen gerichte communicatie om specifiek vrouwen te werven.

Ten slotte bekleden 6 vrouwen de rang van hoofdcommissaris (in 4 van de 6 zones van het Brussels Gewest).

Hoogachtend,