Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de in opdracht 12 begrote expertises

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 306)

 
Datum ontvangst: 04/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In BA 12.001.08.03 (Werkingsuitgaven voor expertises), zien wij een toename van het budget tussen de initiële begrotingen voor 2020 en 2021.

- Welke expertises werden besteld in 2019 ? Bij wie en voor welke budgetten ? Wat zijn de resultaten van die studies?
- Welke studies bent u voornemens te bestellen voor 2021?
 
 
Antwoord    In 2019 werden er diverse studies besteld. U vindt ze hieronder. De studies of delen van studies die niet vertrouwelijk van aard zijn, kunnen op verzoek bij de administratie geraadpleegd worden.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de elementen van antwoord die werden bezorgd in het kader van de schriftelijke vraag nr. 287 van mevr. Françoise Schepmans betreffende de studies die in opdracht van het kabinet en onze administraties zijn uitgevoerd.

Lijst van de door BEW begrote expertise – luik Economie – BA 12.001.08.03

Agentschappen

Budget

Onderwerp

Resultaten

EQUAL PARTNERS SCRL (in consortium met Clayton & Segura)

79.614.01€

Gemeenschappelijk Directoraat Begroting Economie en Werkgelegenheid

Betalingstermijnen zijn ook in 2020 te verwachten

OO juridische diensten “Staatssteun”.

Rapport betreffende de toepassing van de Europese regelgeving inzake staatssteun en niet-organieke financiële steun, toegekend  door het luik Economie van BEW.

STRATEC SA

56.133,87€

Studie over de impact op de mobiliteit, op de economische en sociale aspecten en op de energie, en Roadmap naar een uitstap uit voertuigen met verbrandingsmotor.

Verslag afgerond in december 2020.

BDO MANAGEMENT ADVISORY SCRL

96.648,75€

Evaluatie van de beheerscontract Citydev.

Evaluatieverslag van het beheerscontract van Citydev (januari 2020) en hulp bij het opstellen van het nieuwe beheerscontract (december 2020).