Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de semi-mobiele camera's van Net-Brussel die het mogelijk maken sluikstorten te bestrijden

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 652)

 
Datum ontvangst: 19/01/2021 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Mij is ter ore gekomen dat sinds april 2020 zes semi-mobiele camera's door Net-Brussel worden gebruikt om de daders van illegale stortingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te sporen.

Om mijn informatie te vervolledigen, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

Momenteel,

1. Hoeveel van deze semi-mobiele camera’s zijn er beschikbaar en actief?
2. Hebben de gemeenten Net-Brussel om een dergelijk apparaat gevraagd om illegale stortingen beter te kunnen bestrijden?
3. In welke gemeenten worden deze apparaten gebruikt?
4. Op 10 december 2020 hadden verschillende gemeenten, waaronder Schaarbeek, geen gebruik gemaakt van dit type systeem. Waarom was dit het geval? Wat zijn de objectieve criteria voor de keuze van de plaats waar de semi-mobiele camera zal worden geïnstalleerd?
5. Zijn er plannen om het aantal semi-mobiele camera’s uit te breiden? Zo ja, wanneer? Wat zijn de budgetten voor deze apparaten? Zijn deze budgetten toereikend, gezien het grote aantal illegale stortingen? Wat zijn de cijfers in het bezit van de minister?


 
 
Antwoord    Het Agentschap Net Brussel heeft zes ‘echte’ en zes ‘nep’ semi-mobiele camera’s.

De gemeenten hadden aanvankelijk geen aanvraag ingediend.
Het Agentschap heeft het initiatief genomen om dit middel te gebruiken in zijn strijd tegen sluikstorten. Sindsdien hebben de gemeenten Ganshoren, Sint-Gillis, de Stad Brussel en Schaarbeek een aanvraag tot installatie ingediend.

De camera's zijn geplaatst en werken in verschillende gemeenten, waaronder Sint-Agatha-Berchem, Anderlecht, Molenbeek, Brussel-Stad en Vorst.

Er werd, alvorens de camera’s te plaatsen, aan het verbaliserend personeel van het Agentschap Net Brussel gevraagd een lijst op te stellen van de plaatsen die het meest recurrent getroffen worden door sluikstort vanuit autovoertuigen. Daarbij maakt het verbaliserend personeelslid uitsluitend gebruik van de nummerplaten die op de beelden te zien zijn.
Op basis hiervan wordt bepaald waar de "semi-mobiele camera's" worden geplaatst.

In maart 2020 heeft het Agentschap een overheidsopdracht gegund voor een periode van drie jaar voor een totaalbedrag van € 343.440. Het Agentschap zal beoordelen of het in het licht van de resultaten al dan niet nodig is het aantal toestellen uit te breiden. Deze denkoefening zal met name, voor wat het aspect rechtshandhaving betreft, in de werkgroepen Stedelijke Netheidsstrategie uitgevoerd worden.