Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toename van de ontvangsten van parking.brussels

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 752)

 
Datum ontvangst: 29/01/2021 Datum publicatie: 19/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 18/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/01/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op de begroting 2021 wordt een stijging van de ontvangsten van parking.brussels vastgesteld. Een groot deel daarvan komt van de gezinnen en vzw’s via de parkeerkaarten, de parkeermetergelden en de boetes. De ontvangsten bereiken 60 miljoen, zijnde een stijging met 11,6 miljoen.

Het feit dat een nieuwe gemeente, Sint-Gillis, een beroep doet op parking.brussels lijkt slechts een stijging van 1,5 miljoen met zich mee te brengen. Dat betekent dat de gezinnen en verenigingen 10 miljoen euro meer betalen. Samen met de kilometerheffing die u thans invoert, leidt dat opnieuw tot enorme kosten voor de werknemers.

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Waarom zijn de ontvangsten afkomstig van de gezinnen en verenigingen zo fors gestegen?
- In hoeverre is de toename te wijten aan het grotere aantal scancars en de automatisering van de inning?
- Voor welke nieuwe parkings zal er in 2021 moeten worden betaald? Kunt u de verwachte ontvangsten per parking geven?
- Plant u een verhoging van de tarieven voor de parkings en parkeerplaatsen op de weg waarvoor nu al betaald moet worden?
 
 
Antwoord    De antwoorden op uw vragen vindt u in schriftelijke vraag 751.