Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende toegankelijkheid van de sportinfrastructuren voor personen met een beperking

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 481)

 
Datum ontvangst: 06/01/2021 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sport is belangrijk voor personen met een beperking.
Vandaag zijn bijna alle sporten toegankelijk voor personen met een beperking. Toch blijft het voor personen met een beperking vaak moeilijk om dicht bij huis een geschikt aanbod te vinden. Veel sportinfrastructuren zijn immers niet aangepast aan de behoeften van personen met een beperking. Dat vormt bijgevolg een reële belemmering voor de beoefening van gehandicaptensport.
In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:
1/ Wat is op dat gebied de stand van zaken in het Brussels Gewest?
2/ Welke maatregelen hebt u getroffen, opdat zowel de bestaande als de nieuwe sportinfrastructuren volledig rekening houden met de toegankelijkheid voor personen met een beperking?
3/ Houdt het instrument "Sportkadaster" rekening met de toegankelijkheid voor personen met een beperking?
4/ Heeft de Sportcel" van perspective.brussels op dat vlak doorlichtingen van de toegankelijkheid gehouden of aanbevelingen geformuleerd? Zo ja, hoe luiden de conclusies daarvan?
 
 
Antwoord    Uw eerste drie vragen hebben betrekking op de sportinfrastructuur in haar geheel.  Ik ben niet bevoegd hiervoor en mijn collega de heer Bernard Clerfayt is enkel bevoegd voor de gemeentelijke sportinfrastructuur.
 
Uw laatste vraag valt onder de bevoegdheid van de heer Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.