Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende stand van zaken van de projecten voor nieuwe sociale woningen

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 485)

 
Datum ontvangst: 11/01/2021 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/02/2021 Ontvankelijk p.m.
08/03/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Stand van zaken van de projecten voor nieuwe sociale woningen

Een tabel van het noodplan voor huisvesting geeft een algemeen overzicht van het aantal nieuwe sociale woningen volgens de openbare vastgoedoperator die ze beheert, en van de voortgang van de projecten.
Met deze vraag had ik graag nauwkeurige cijfers gekregen over de verschillende projecten voor nieuwe sociale woningen die schuilgaan achter de algemene cijfers.
Kunt u daarom voor elke openbare vastgoedoperator en voor de 3 volgende ‘voortgangsverslagen:
· “VO vóór 31/05/2024",
· " Werken aangevat vóór 31/05/2024"
· "Andere al geïdentificeerde projecten",
een tabel met de volgende gegevens verstrekken voor alle projecten die in de globale cijfers zijn opgenomen:
· naam van het project,
· locatie,
· betrokken OVM, indien relevant,
· aantal woningen,
· type woning (sociaal, middelgroot of koopwoning, ...)
 
 
Antwoord    In bijlage vindt u een overzicht van de voortgang van de projecten op 31 december 2020.


In de lijst met de projecten die deel uitmaken van het Noodplan voor Huisvesting, blijven de sleutel-op-de-deurprojecten die in onderzoek zijn (waarvoor de Regering de aankoop nog niet heeft goedgekeurd) hypothetisch. Het is nog niet zeker of ze al dan niet zullen worden aangekocht door de BGHM. Daarom zijn deze projecten niet opgenomen in bijgevoegde tabel. Die aankopen komen nog bij de overige door het NPH voorziene projecten.