Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de inventaris van het huurwoningenbestand van de sociale verhuurkantoren

Indiener(s)
Joëlle Maison
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 488)

 
Datum ontvangst: 11/01/2021 Datum publicatie: 10/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 08/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/02/2021 Ontvankelijk p.m.
08/03/2021 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    De sociale verhuurkantoren (SVK’s) moeten op 30 september van elk jaar een inventaris opmaken van hun woningenbestand en dat vóór 31 oktober bezorgen aan de administratie van het Brussels Gewest. In november 2020 heb ik u verschillende schriftelijke vragen gesteld om een reeks statistische gegevens te krijgen uit de op 30 september 2020 opgemaakte inventaris van het huurwoningenbestand van de SVK’s. U kon sommige van mijn vragen echter niet beantwoorden, want huisvesting.brussels had nog niet alle gegevens van de inventaris kunnen analyseren, aangezien verschillende SVK’s hun cijfers pas enkele dagen vóٕór de deadline (31 oktober 2020) hadden doorgestuurd. Sedertdien zijn er twee maanden verstreken en ik veronderstel dat u de gevraagde inlichtingen nu wel kan verstrekken.
In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:
1- Hoeveel woningen worden thans beheerd door de Brusselse SVK’s volgens de gegevens van de inventaris van 30 september 2020?
2- Kunt u een tabel bezorgen met het aantal woningen die thans worden verhuurd door elk van de 24 erkende SVK’s, alsook een tabel met de verdeling van de woningen van de SVK’s over de 19 Brusselse gemeenten? Is het huurwoningenbestand van alle 24 SVK’s toegenomen tussen 30 september 2019 en 30 september 2020 of afgenomen bij sommige SVK’s?
3- Kunt u meer toelichtingen verstrekken over het aantal slaapkamers in de woningen die via de Brusselse SVK’s worden verhuurd? Kunt u voor alle huurwoningen van de SVK’s de volgende cijfers meedelen:
- Het percentage studio's;
- Het percentage appartementen met één slaapkamer;
- Het percentage woningen met twee slaapkamers;
- Het percentage woningen met drie slaapkamers;
- Het percentage grote woningen met minstens vier slaapkamers?
4- Hoeveel woningen in de zones met verhoogde huurprijs worden verhuurd door de SVK’s volgens de gegevens in de inventaris de dato 30 september 2020? Hoeveel woningen in de zones met verhoogde huurprijs werden tussen 30 september 2019 en 30 september 2020 in beheer genomen door de SVK’s?
5- Hoeveel woningen zijn in de periode van 30 september 2019 tot 30 september 2020 uit het huurwoningenbestand van de SVK’s gehaald?

 
 
Antwoord    Op basis van de gegevens in de inventaris van 30 september 2020 worden er momenteel 6.987 woningen beheerd door de Brusselse SVK's.


Bijgevoegd vindt u de tabel met het aantal woningen dat momenteel door elk van de 24 erkende SVK’s wordt verhuurd en de tabel met de verdeling van de SVK-woningen over de 19 Brusselse gemeenten (zie excel).


De cijfers over de verdeling van de SVK-woningen over de 19 Brusselse gemeenten kunnen nog gewijzigd worden. Het bestuur heeft namelijk ontdekt dat er mogelijk verkeerde adressen werden ingegeven, en in maart worden de gegevens verwacht die hieromtrent aan de SVK’s werden gevraagd.


Wat betreft de evolutie van het woningenaanbod per SVK, is bij drie SVK’s het aantal in beheer genomen woningen licht gedaald tussen de bevraging van 30 september 2019 en die van 30 september 2020. Het betreft het SVK Wijken (- 8 woningen), het SVK Les 3 Pommiers (-12 woningen) en het SVKM (-10 woningen). Bij alle andere SVK’s is het woningenaanbod tussen de twee bevragingen toegenomen.


In bijlage vindt u de informatie over het aantal slaapkamers van de via de SVK’s verhuurde woningen.


Op basis van de inventaris die op 30 september 2020 is opgemaakt, hebben 117 woningen een huurverhoging gekregen omwille van hun ligging. Men mag echter niet vergeten dat deze verhoging niet alleen facultatief is maar ook beperkt in tijd. De huurverhogingen weerspiegelen dus niet noodzakelijk het aantal SVK-woningen die in deze zones liggen.

Volgens de inventarisatie van 30 september 2019 lagen er 102 woningen in deze zones. Tussen de inventarisatie van 30 september 2019 en de inventarisatie van 30 september 2020 was er dus een toename van 15 woningen met de extra subsidie in verband met de zones met verhoogde huurprijzen.

Tot slot zijn er tussen 30 september 2019 en 30 september 2020 197 woningen verwijderd uit het woningenbestand van de SVK’s.