Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de strategie en de nieuwe impulsen van de regering om het schoolverzuim ten gevolge van de gezondheidscrisis te bestrijden.

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 123)

 
Datum ontvangst: 28/01/2021 Datum publicatie: 01/03/2021 Referentie: B.I.V. 86 (20/21), Blz. 12
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 01/03/2021 Referentie: B.I.V. 86 (20/21), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2021 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2021 Ontwikkeling Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 86 (20/21) 13
01/03/2021 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven B.I.V. 86 (20/21) 14
01/03/2021 Tussenkomst Delphine Chabbert B.I.V. 86 (20/21) 14
01/03/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 86 (20/21) 16
01/03/2021 Repliek Kalvin Soiresse Njall B.I.V. 86 (20/21) 19