Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de muurfresco's.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 369)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 161)

 
Datum ontvangst: 01/02/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Verwijzing commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten Uitgebreid Bureau van het Parlement
23/04/2021 Ingetrokken door zijn auteur. Leila Agic