Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de centrale jury-examens die Brussel Economie Werkgelegenheid organiseert.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 267)

 
Datum ontvangst: 01/02/2021 Datum publicatie: 24/02/2021 Referentie: B.I.V. 83 (20/21), Blz. 31
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 24/02/2021 Referentie: B.I.V. 83 (20/21), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2021 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 83 (20/21) 31
24/02/2021 Antwoord namens de bestemmeling Barbara Trachte B.I.V. 83 (20/21) 32
24/02/2021 Repliek David Leisterh B.I.V. 83 (20/21) 34