Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de financiering van de fresco's van het Stripparcours.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 287)
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 99)

 
Datum ontvangst: 29/01/2021 Datum publicatie: 15/03/2021 Referentie: B.I.V. 96 (20/21), Blz. 21
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/03/2021 Referentie: B.I.V. 96 (20/21), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
03/02/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2021 Ontwikkeling Julien Uyttendaele B.I.V. 96 (20/21) 21
15/03/2021 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 96 (20/21) 22
15/03/2021 Repliek Julien Uyttendaele B.I.V. 96 (20/21) 23