Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende uw deelname aan Brussels Meets Brussels in de week van 12 tot en met 16 oktober 2020

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 345)

 
Datum ontvangst: 21/01/2021 Datum publicatie: 11/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 11/02/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de week van 12 tot 16 oktober 2020 vond het evenement Brussels Meets Brussels plaats. Bij deze gelegenheid werden de leden van de Brusselse Gewestregering uitgenodigd om deel te nemen aan virtuele ontmoetingen met ondernemers via de Facebook-account van BECI, om enerzijds te debatteren over de politiek en het Brussels relanceplan, en anderzijds om te antwoorden op de vragen van de ondernemers (die, ter herinnering, al bijna een jaar te lijden hebben onder de Covid-19-crisis).
Om mijn opdracht van toezicht op de Brusselse Gewestregering zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te kunnen blijven uitvoeren, zou ik u op 20 januari 2021 de volgende vragen willen stellen:
- Hebt u in uw hoedanigheid van staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Sven Gatz) deelgenomen aan dit evenement?
- Zo ja,
1. Welke ideeën werden tijdens dit evenement door uw kabinet en/of uzelf naar voren gebracht?
2. Welke ideeën en/of prioriteiten werden met de ondernemers besproken?
3. Welke invloed hebben dit evenement en de gesprekken met de ondernemers in voorkomend geval op uw beleid en uw administratie?
- Zo neen, waarom niet?
 
 
Antwoord    Met deze vraag wenst u te vernemen of ik als Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp heb deelgenomen aan het event ‘Brussels Meets Brussels’ in de week van 12 tot 16 oktober 2020.

Het evenement werd georganiseerd door de Brusselse kamer van koophandel BECI, die er voor kozen om het evenement te organiseren met andere regeringsleden; ik nam aldus niet deel in oktober.

Een tweede editie vond plaats eind januari 2021, waaraan ik wel deelnam en met Brusselse ondernemers in debat ging over de actuele onderwerpen die ressorteren onder mijn bevoegdheden: zo sprak ik onder ander over de digitalisering van de procedure voor de aanvraag van bouwvergunning, het aantrekken van investeringen en de link met het citymarketingbeleid van het Gewest. U kan het debat volledig herbekijken op de facebookpagina van BECI.