Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de vroegere economische zendingen naar Israël

Indiener(s)
Stéphanie Koplowicz
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 359)

 
Datum ontvangst: 04/02/2021 Datum publicatie: 23/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 23/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/02/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Een officiële economische zending van hub.brussels was gepland voor eind 2019. Leden van de regering verklaarden dat ze was afgelast, gezien de schendingen van het internationale recht door de Staat Israël.

- Werd de zending volledig afgelast? Of waren het alleen de regeringsvertegenwoordigers die niet deelnamen? Wat met de ondernemers die de reis gepland hadden?

- Hoe staat het met eventuele eerdere economische missies? Welke waren gepland en welke werden uiteindelijk afgelast?
 
 
Antwoord    De economische missie Tech, voorzien in Israël en Palestina in december 2019, werd geannuleerd. De vier Brusselse bedrijven die mee wilden gaan, hebben hun verplaatsing individueel gedaan om hun zakencontacten te ontplooien in een van de best ontwikkelde ecosystemen voor start-ups. Geen enkele vertegenwoordiger van het BHG is naar Israël of Palestina gegaan en alle oorspronkelijk geplande collectieve activiteiten werden geannuleerd.


Het BHG organiseert regelmatig missies naar het Nabije en het Midden-Oosten - meestal in samenwerking met zijn Waalse (AWEX) en/of Vlaamse (FIT) collega’s - om de Belgische ondernemingen te ondersteunen die economische partnerschappen op internationaal niveau willen ontwikkelen.
Tot in 2014 organiseerde Brussel Invest & Export (BI&E) regelmatig een missie in Israël. Die van 2014 werd geannuleerd door een escalatie van het geweld in de regio, waardoor de veiligheid van de deelnemers en de medewerkers van BI&E niet kon worden verzekerd. Tussen 2015 en 2019 organiseerde BI&E 2 missies, los van de geannuleerde missie van 2019.
Hieronder de twee laatste missies die met het BHG georganiseerd werden:
- December 2015: missie met de drie gewesten (FIT - Awex - BI&E) in Israël
- December 2017: missie met twee gewesten (FIT - BI&E) in Israël en Palestina (Hebron)