Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het kaderakkoord inzake de digitale transformatie van de Brusselse besturen.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 101)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 275)

 
Datum ontvangst: 22/02/2021 Datum publicatie: 15/03/2021 Referentie: B.I.V. 96 (20/21), Blz. 49
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 15/03/2021 Referentie: B.I.V. 96 (20/21), Blz. 50
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/02/2021 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2021 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2021 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 96 (20/21) 49
15/03/2021 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 96 (20/21) 50
15/03/2021 Repliek David Leisterh B.I.V. 96 (20/21) 52