Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de facebookpost van de directeur-generaal van Actiris over vrouwen die een hoofddoek dragen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 277)

 
Datum ontvangst: 10/02/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/02/2021 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/03/2021 Van de agenda gehaald.
31/03/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag