Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de maatregel Werkgelegenheid van het Brussels Relanceplan.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 288)

 
Datum ontvangst: 22/02/2021 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/02/2021 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/02/2021 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
31/03/2021 Uitgesteld
28/04/2021 Van de agenda gehaald.
28/04/2021 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag