Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de noodkreet van de Brussels horeca tot de Brusselse gewestregering.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 331)

 
Datum ontvangst: 14/01/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Ik zal de balans opmaken van de situatie in de Brusselse horecasector met de woorden van de Brusselse Horecafederatie om de catastrofale situatie te beschrijven waarin duizenden etablissementen van de horecasector zich bevinden, die - er zij aan herinnerd - de grootste werkgever is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en weldra sinds een jaar zwaar getroffen wordt door de Covid-19-crisis.
“2020 was een
annus horribilis voor de horecasector.

De Brusselse hotels hebben meer dan 75% omzetverlies geleden en 80% is gesloten. De toeristen komen niet meer naar de hoofdstad. Er worden geen congressen, beurzen en zakenvergaderingen meer gehouden.
De restauranthouders hebben hun omzet zien dalen met 80% en de event catering met meer dan 90%. Onze bars en het nachtleven zijn al sinds maart 2020 gesloten zonder enige inkomsten! Dat is een ramp.

Vandaag hebben meer dan 3000 werknemers hun baan verloren. We vrezen voor een verlies van 10.000 banen in het jaar 2021.

Dat is een vaststelling en tegelijk een oorverdovende alarmkreet.
De Brusselse horecasector roept daarom de Brusselse regering te hulp.
We moeten NU handelen of het is te laat.
De Brusselse regering heeft ongeveer 20 miljoen euro ter beschikking gesteld van de hotels (200 etablissementen in totaal). Dat is aanzienlijke steun, maar een druppel op een hete plaat in vergelijking met de geleden verliezen.

De grote restaurantbedrijven, caféhouders, traiteurs, enz., die voor enorm veel jobs zorgen, hebben slechts 7.000 euro steun per etablissement gekregen. Een klein druppeltje in een zee van schulden en kosten.
Die bedrijven hebben kosten die even groot zijn als die van de Brusselse hotels en stellen veel meer mensen tewerk.

Hoe kunnen ze overleven met een gewestelijk steun van 7.000 euro sinds 13 maart 2020?
Sommige bedrijven hebben kredieten gekregen tijdens de heropeningsperiode, maar die moeten nu worden terugbetaald. Door de sluiting kunnen die maandelijkse kosten niet worden betaald, aangezien de horeca nog steeds niet aan het werk is, gesloten is of op sterven na dood is.

Naar aanleiding van die catastrofale situatie, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1. Staat er een spoedvergadering op de agenda om de Brusselse horecasector te steunen?
2. Worden er nieuwe financiële steunmaatregelen overwogen of zullen die worden getroffen om de Brusselse horecasector concreet te helpen?
3. Welke oplossingen zoeken en/of overwegen uw kabinet en uw bestuur om de liquiditeit van de etablissementen van de Brusselse horecasector te behouden en/of te verzekeren?
4. Welke oplossingen worden op fiscaal gebied gezocht met het kabinet van de Brusselse minister van Begroting en de Brusselse gemeenten om de betaling van bepaalde belastingen af te schaffen en aldus de weinige liquide middelen waarover de etablissementen van de Brusselse horecasector beschikken, te vrijwaren?

 
 
Antwoord    De logies-, café- en restaurantsector bevindt zich inderdaad in een heel moeilijke situatie. Mijn kabinet, ikzelf, maar ook in samenwerking met de kabinetten van de minister-president, de minister van Begroting en de minister van Werk, hebben wij talrijke ontmoetingen gehad met de vertegenwoordigers van de sector, zowel op het niveau van de beroepsfederaties als van de vakbonden. Naast de reeds beschikbare steunmiddelen:
- Steunmaatregel voor de betaling van handelshuur;
- De Recover-lening die zal worden vervangen door de ‘overwinteringslening’;
- Achtergestelde leningen voor instellingen met meer dan 10 VTE’s;
- Proxi-lening.

Op 15 april 2021 heeft de regering in tweede lezing de zogenoemde “tetra”-bonusregeling goedgekeurd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, voor een totaalbedrag van bijna 117 miljoen euro. Het gaat om de volgende sectoren:
- De restaurants en cafés en de belangrijkste leveranciers ervan;
- De ondernemingen actief in de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector;
- De discotheken.

Deze ondernemingen zijn van essentieel belang voor Brussel, zijn imago, zijn aantrekkelijkheid en zijn economische dynamisme. Achter deze ondernemingen staan duizenden ondernemers en werknemers die al maanden niet kunnen werken en geen vooruitzichten hebben.

De talrijke ontmoetingen en gesprekken met de organisaties die de werkgevers, de middenstand en de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, hebben het mogelijk gemaakt de mechanismen te verfijnen en rekening te houden met de realiteit op het terrein.

Deze steunregeling zal de vorm aannemen van een variabele premie, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van:
- Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming;
- De omzetdaling.

Het gaat dus om een meer gerichte steunaanpak voor specifieke sectoren.

Afhankelijk van de betrokken sector zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:
- Voor de recasector, de horecaleveranciers: van 10.500 tot 54.000 euro;
- Voor de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector: van 8.750 tot 45.000 euro;
- Voor de discotheken: van 81.250 tot 125.000 euro.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. Het is beschikbaar vanaf 19 april 2021. Wat de fiscale maatregelen betreft, verwijs ik u naar mijn collega Sven Gatz voor het gewest en naar mijn collega Bernard Clerfayt voor de gemeentelijke fiscaliteit.