Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende onderhoud van het Woluwepark

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 698)

 
Datum ontvangst: 12/02/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Woluwepark is een van de grootste parken in de Brusselse agglomeratie, gelegen in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Het wordt beheerd door Leefmilieu Brussel en herbergt een mooie verscheidenheid aan diersoorten, bomen en struiken die over het algemeen goed worden onderhouden.

Mijn vraag heeft meer betrekking op de paden en wegen in het park. Sommige wandelaars hebben geklaagd over de staat ervan, die soms gebarsten zijn.

Is Leefmilieu Brussel van plan deze paden en wegen te renoveren?
Welk onderhoud is er in 2020 uitgevoerd? Is er onderhoud gepland voor 2021?
Welk onderhoud of welke verbeteringen, afgezien van de paden en wegen, zijn er voor het Woluwepark gepland?
 
 
Antwoord    1)
De paden en wegen in het Woluwepark worden regelmatig hersteld en onderhouden. Ze vertonen enkele plaatselijke beschadigingen, maar er is over het algemeen geen ernstige schade.

Dit jaar is een reeks herstellingswerken gepland, met name voor de asfaltwegen, de voetpaden uit dolomiet en de riolering.

2)
Het Woluwepark wordt momenteel onderhouden door een externe onderneming waarvan de diensten onder toezicht staan van Leefmilieu Brussel, met uitzondering van de Bemelstraat (onderhouden door de gemeente). Elke onderhoudshandeling wordt geregeld door een bestek waarvan de beschrijvende meetstaat de handelingen en hun frequentie beschrijft die in een schema worden vermeld.

Die overheidsopdracht bevat vooral posten zoals het onderhoud van de paden en wegen. Harde oppervlakken (wegen) en voetpaden uit dolomiet worden maandelijks gereinigd. Er wordt ook een jaarlijks onderhoud uitgevoerd van alle verhardingen die zijn overlaagd met dolomiet.

Afhankelijk van de waarnemingen van de toezichthoudende teams worden regelmatig gerichte herstelwerkzaamheden gepland.

3)
De maandelijkse onderhoudswerkzaamheden en het jaarlijkse onderhoud worden in 2021 uitgevoerd, zoals elk jaar het geval is. Er zijn gerichte herstellingen gepland.

4)
Beheer van de beboste gebieden
Leefmilieu Brussel heeft de beboste gebieden van het park beveiligd en geregenereerd volgens een beheersplan dat is opgesteld door een multidisciplinair team bestaande uit bosingenieurs, landschapsarchitecten en het biodiversiteitsteam, alsook een gespecialiseerde onderaannemer. In het verlengde van dat beheersplan is men in maart 2021 begonnen met de aanplant van meer dan 3.000 bosplanten en 160 bomen.
Restauratie van een rustieke brug
Er zijn studies uitgevoerd om een rustieke brug van het beschermde gebied te restaureren. De restauratiewerken ter hoogte van de Tervurenlaan zouden in 2022 moeten beginnen.
Mobiliteitsplan
Leefmilieu Brussel heeft ook de uitvoering gepland van een mobiliteitsplan dat is opgesteld op basis van een studie uit 2019 voor het Woluwepark en de Mellaertsvijvers. Het project bestaat erin actieve vormen van mobiliteit en wandelen veiliger en aantrekkelijker te maken door parkeerplaatsen en het autoverkeer te beheren. De toegang tot groene ruimten is bedoeld voor iedereen. Er wordt rekening gehouden met personen met beperkte mobiliteit door de installatie van voorzieningen die het oversteken van obstakels zoveel mogelijk vergemakkelijken, en door speciale parkeerplaatsen. Die werkzaamheden kunnen echter alleen worden uitgevoerd indien de nodige vergunningen worden verkregen voor handelingen en werken in een beschermd Natura 2000-gebied.