Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de naleving van artikel 112, 5de lid van de Nieuwe Gemeentewet door de Brusselse gemeentebesturen.

Indiener(s)
Mathias Vanden Borre
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 613)

 
Datum ontvangst: 19/02/2021 Datum publicatie: 19/03/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 19/03/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat, vanaf hun goedkeuring door de gemeenteraad, de volgende documenten worden bekendgemaakt op de website van de gemeente: de gemeentelijke ontwikkelingsplannen, de gemeentelijke bestemmingsplannen, de jaarlijkse begroting, het driejaarlijks plan en de rekeningen.

Ik heb de proef op de som genomen en alle (Nederlandstalige) websites bezocht van de 19 Brusselse gemeenten, op zoek naar de jaarlijkse begroting, de rekeningen en het driejaarlijks plan. Ik heb de volgende zaken vastgesteld:

- Betreffende de jaarlijkse begroting:

o Op 13 van de 19 gemeentewebsites kan de begroting 2021 niet geraadpleegd worden: Schaarbeek (begroting 2020), Anderlecht (begroting 2019), Molenbeek (begroting 2020), Etterbeek (begroting 2018), Elsene (begroting 2020), Evere (begroting 2020), Jette (begroting 2020), Koekelberg (begroting 2020), St.-Lambrechts-Woluwe (begroting 2019), St.-Pieters-Woluwe (begroting 2020), Vorst (begroting 2020), St-Gillis (begroting 2020) en St.-Joost-ten-Node (begroting 2020);

- Betreffende de rekeningen:

o Op twee gemeentewebsites kunnen de rekeningen niet geraadpleegd worden: Watermaal-Bosvoorde en St.-Lambrechts-Woluwe;
o Op 6 van de 19 gemeentewebsites kan de rekening 2019 niet geraadpleegd worden: Anderlecht (2017), Etterbeek (2017), Elsene (2018), Ganshoren (2018), Jette (
2014) en Vorst (2018);

- Betreffende het driejaarlijks plan:

o Slechts op 4 gemeentewebsites kan het driejaarlijks plan 2019-2021 gevonden worden: Evere, St.-Agatha-Berchem, Koekelberg en St.-Gillis.

In dat verband heb ik de volgende vragen:

1. In welke mate ziet Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) toe op de naleving van artikel 112, 5
de lid van de Nieuwe Gemeentewet door de Brusselse gemeentebesturen?
2. Hoeveel gemeenten heeft BPB sinds 2019 reeds aangemaand hun websites up-to-date te houden m.b.t. de jaarlijkse begrotingen, de rekeningen en het driejaarlijks plan?
3. Wat onderneemt de Brusselse Regering om de principes inzake transparantie en openbaarheid van bestuur naar de burger toe te waarborgen bij de lokale besturen?
 
 
Antwoord    De administratie Brussel Plaatselijke Besturen controleert al de gemeentelijke websites niet op actieve wijze.

Indien zij een klacht zou ontvangen hierover wordt deze uiteraard wel behandeld. Er werden
echter nog geen klachten ontvangen over dit onderwerp.

Het is niet abnormaal dat sommige gemeenten de begroting van 2021 nog niet op hun website hebben geplaatst. Enkele gemeenten hebben nog geen begroting voor 2021, of ze moet nog worden goedgekeurd door de toezichthoudende overheid.

BPB herinnert de gemeenten twee maal per jaar aan hun verplichting inzake deze bekendmaking in de omzendbrief betreffende de begroting en rekeningen.