Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gevolgen van het voorontwerp inzake parkeren voor de prijs van private parkings

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 801)

 
Datum ontvangst: 23/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het lijkt erop dat de keuzes van de overheid op het gebied van de parkeerkosten zouden leiden tot een stijging van de prijs van garages of privé parkeerplaatsen. Onze fractie kan alleen maar vrezen dat dit ten koste zal gaan van de minderbedeelden. Het is dan ook gerechtvaardigd zich af te vragen of ons gewest op weg is naar mobiliteit met twee snelheden.
Wie nog niet is overgeschakeld op elektrische fietsen, scooters of te voet, zal dringend moeten nadenken over een alternatieve manier om zijn auto te parkeren op een "discreter" parking, althans dat blijkt uit de inhoud van een voorontwerp van ordonnantie. Het is de bedoeling een afschrikwekkende heffing in te voeren. Bovendien zullen de negentien gemeenten zich moeten aanpassen aan dit toekomstige gewestelijk parkeerplan, anders zullen zij worden gestraft. Wij moeten ons afvragen welke gevolgen dit besluit zal hebben voor de prijs van de private parkings.
Dit ontwerp moet worden omgebogen in de richting van een meer sociaal evenwicht, ten einde discriminatie van een deel van de bevolking van ons gewest te voorkomen. Het is immers niet eerlijk om automobilisten te verbieden op straat te parkeren als er geen alternatief wordt geboden. Een dergelijk ontwerp kan leiden tot een prijsstijging van het parkeren. We zullen eindigen met een situatie waar alleen de rijken hun auto's kunnen parkeren. Er is een groot risico van discriminatie van kansarmen en ouderen die geen alternatief vervoermiddel hebben. Om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de winkeliers in het Brussels Gewest, die geen garage zullen kunnen kopen en geen honderden euro's huur zullen kunnen betalen.
Graag een antwoord op volgende vragen:
- Bent u zich bewust van de aarzeling van de actoren op het terrein?
- Zo ja, bent u voornemens dit voorontwerp van ordonnantie te herzien met het oog op de integratie van oplossingen voor kansarmen
 
 
Antwoord    Het voorontwerp van parkeerverordening werd in eerste lezing goedgekeurd op 17 december 2020. Dit betekende de start van het overleg met een reeks partners, zowel publiek als privé als met het verenigingsleven.


Elke consultatie geeft aanleiding tot het opstellen van een advies. Deze adviezen zullen het voorwerp uitmaken van een zorgvuldige analyse door Brussel Mobiliteit. Deze analyse zal worden gevolgd door een reeks aanbevelingen voor aanpassingen aan de tekst van het voorontwerp.