Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bevroren vijvers in de hoofdstad

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 706)

 
Datum ontvangst: 19/02/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Hoewel deze week van vorst en sneeuw geweldig was om in de parken te spelen, sneeuwmannen te maken en te sleeën, was het daarentegen verboden te wandelen, spelen, schaatsen of gewoon zich te bevinden op de bevroren vijvers in de hele stad. Dit lijkt, behalve een veiligheidskwestie, ook belangrijk voor de bescherming van de biodiversiteit.

Kunt u deze informatie bevestigen? Hoe hebt u over dit verbod gecommuniceerd? Heeft Leefmilieu Brussel in dit verband overtredingen vastgesteld? Zo ja, wat zijn de sancties daarvoor?
 
 
Antwoord    1)
Tijdens periodes van strenge vorst zijn de watervlakken bevroren. De plaatselijke fauna, bestaande uit vele vogels, zoekt dan gebieden op die niet te koud zijn om uit te rusten.
In het Woluwepark kan men in de vroege ochtend meerkoeten, ganzen en eenden zien rusten op de zonnige bermen. Met de komst van het publiek overdag, zoeken de vogels hun toevlucht in de onbevroren delen van de vijver, in water van 2 of 3 graden. De beschermingszones voor deze vogels zijn dus heel beperkt en op sommige plaatsen zelfs kwetsbaar.
De taak van de parkwachters bestaat erin het reglement van het park te doen naleven en er zo voor te zorgen dat die beschermingszones worden gerespecteerd.
Dat doen ze met name door te voorkomen dat bezoekers het ijs proberen te breken door met houten stokken te gooien.

Uittreksel uit het gewestelijke parkreglement:
Art. 13: Het is elke gebruiker verboden, behalve wanneer de opheffing van het verbod is aangeduid, of wanneer Leefmilieu Brussel-BIM vergunning heeft gegeven, om:
- §7: waterlopen, spuien, vijvers of fonteinen binnen te dringen, of er dieren in te laten binnendringen, of er om het even wat in te gooien, alsook om tijdens de vorstperiode activiteiten op het ijs uit te oefenen.

2)
Aan het begin van de winter worden borden geplaatst op de verschillende oevers van de vijvers.
Voor de referentieperiode werd op maandag 15 februari een mededeling via sociale netwerken geactiveerd.

3)
Bij de Leybeekvijvers, de vijvers van het Woluwepark en de Mellaertsvijvers werden talrijke overtredingen vastgesteld. Op die plaatsen kwamen 's ochtends gezinnen bijeen en werden pogingen ondernomen om een ijshockeywedstrijd te spelen.
Veel van de borden met het verbod om het ijs te betreden, zijn vernield.

4)
Van zaterdag 13 tot en met donderdag 19 februari werd de preventie ingeschakeld: parkwachters werden opgesteld bij enkele drukbezochte watervlakken (Mellaert en Woluwe) en herinnerden bezoekers aan het verbod en de reden daarvoor. Op zondagmorgen 15 februari was het nodig om een beroep te doen op de politie. De overtreders werden niet geverbaliseerd.