Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Follow-up van de installatie van stadasbakken

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 713)

 
Datum ontvangst: 24/02/2021 Datum publicatie: 23/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In antwoord op mijn schriftelijke vraag van 21 maart 2017 over de installatie van stadsasbakken heeft de toenmalige staatssecretaris bevoegd voor openbare netheid het volgende meegedeeld: "Er is nog geen datum vastgesteld voor de installatie van stadsasbakken op de sites van de MIVB. Het agentschap [GAN] wacht op feedback van Brussel Mobiliteit over de technische haalbaarheid van het systeem. We zijn niet van plan om nog een test uit te voeren en het agentschap heeft geen informatie over de aankoop van een tankwagen om de asbakken te ledigen".

In juni 2018 hebben we via de pers vernomen dat er in het kader van een proefproject tussen de gemeente Schaarbeek, Net Brussel en Fost Plus 80 ingebouwde asbakken werden geïnstalleerd in de wijk Helmet in Schaarbeek.

In het licht van het bovenstaande zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1) Hoe vordert het met de installatie van stadsasbakken in het Brussels Gewest?
2) Wat zijn de resultaten en de eventuele problemen die zich bij de installatie van de stadsasbakken en het onderhoud ervan hebben voorgedaan?
3) Heeft Brussel Mobiliteit sinds 2018 een tankwagen aangeschaft om de stadsasbakken te ledigen? Zo neen, waarom niet?
4) Is de samenwerking tussen de MIVB en Brussel Mobiliteit eindelijk rond? Zo neen, waarom niet? Wat ontbreekt er om de samenwerking eindelijk tot stand te brengen? Welke feedback heeft de MIVB gekregen over de installatie van dit type asbak?
5) Op basis van welke criteria wordt beslist waar een stadsasbak wordt geïnstalleerd?
6) Welke begroting is uitgetrokken voor de installatie en het onderhoud van de stadsasbakken?
7) Hoeveel stadsasbakken zijn er al gemeente per gemeente geïnstalleerd?
8) Zijn er financiële stimulansen of subsidies ingevoerd voor de gemeenten die stadsasbakken op hun grondgebied willen installeren?
9) Wat is het tijdschema voor de installatie van dit type asbakken?
 
 
Antwoord    1)
Het Agentschap Net Brussel deelt mee dat het niet op de hoogte is gebracht van de voortgang betreffende de in de grond ingebouwde stadsasbakken op de eigen beddingen van de MIVB.

Anderzijds heeft het Agentschap Net Brussel in 2019 500 stadsasbakken geplaatst die rechtstreeks zijn geïntegreerd in het deksel van de gewestelijke vuilnisbakken (van het model A1). Daardoor zijn sommige vuilnisbakken aan de bovengrondse MIVB-haltes voorzien van asbakken.
2)
Wat de asbakken in de gewestelijke vuilnisbakken betreft, merkt het Agentschap Net Brussel op dat de stadsasbakken door rokers worden gebruikt en dat er de facto een duidelijke vermindering is van het aantal sigarettenpeuken op de grond rond de stadsasbakken. Het Agentschap meldt geen moeilijkheden in verband met de installatie ervan. Wat het onderhoud betreft, heeft het systeem als voordeel dat het straatmeubilair en het leegmaken ervan gemutualiseerd zijn. De asbakken worden tegelijk met de vuilnisbakken leeggemaakt.
3)
Het Agentschap Net Brussel heeft geen informatie over de aankoop door Brussel Mobiliteit van een tankwagen om die asbakken leeg te maken.
4)
Het Agentschap Net Brussel is niet op de hoogte van de opvolging van de samenwerking tussen de MIVB en Brussel Mobiliteit betreffende de in de grond ingebouwde asbakken.
5)
Na het opzoeken van informatie en feedback heeft het Agentschap Net Brussel momenteel om verschillende redenen twijfels over de relevantie van het plaatsen van in de grond ingebouwde asbakken.
Met dit systeem blijven rokers hun sigarettenpeuk op de grond gooien, wat hen niet noodzakelijk iets bijbrengt. Bovendien kan de sigarettenpeuk verkeerd worden weggegooid waardoor die niet in de ‘vloerasbak’ belandt.
Na een regenbui kan water in de asbak stagneren, wat een probleem is aangezien een sigarettenpeuk een grote bron van vervuiling is door de chemische en giftige bestanddelen die erin zitten.
Bovendien kan de ‘vloerasbak’ verstopt raken door dode bladeren of sneeuw, waardoor hij onbruikbaar wordt voor rokers.
6)
Het Agentschap Net Brussel deelt mee dat er geen budget is uitgetrokken voor de in de grond ingebouwde asbakken.
7)
Het Agentschap Net Brussel beschikt niet over een inventaris van de stadsasbakken die op de gemeentewegen zijn geplaatst.
8)
In 2018 heeft de gemeente Schaarbeek gereageerd op een projectoproep voor 'openbare netheid’ van het Agentschap Net Brussel in samenwerking met Fost Plus.

De gemeente Schaarbeek had ervoor gekozen om in de grond ingebouwde asbakken te plaatsen in de Helmetwijk.
9)
Er zijn geen plannen om in de grond ingebouwde asbakken te plaatsen op de gewestwegen.