Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Biebuyck-project

Indiener(s)
Joëlle Maison
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 515)

 
Datum ontvangst: 09/02/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Om het productietempo van nieuwe openbare woningen te versnellen, staat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) voortaan toe sleutelklare projecten aan te kopen van bedrijven uit de privésector. Door van vastgoedontwikkelaars projecten te kopen waarvoor de stedenbouwkundige vergunningen al zijn afgegeven, kan de BGHM het aantal woningen die door de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) beheerd worden, sneller verhogen. In het Noodplan voor Huisvesting (NPH) deelt de Brusselse regering mee dat de BGHM sinds de toestemming van 2018 om sleutelklare projecten aan te kopen, al de aankoop van negen projecten heeft gevalideerd voor een totaal van ongeveer 448 nieuwe woningen. Een van die negen projecten is het Biebuyck-project voor de bouw van 42 nieuwe woningen op een perceel in Neder-Over-Heembeek.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1- Heeft de BGHM al de verdeling van de 42 geplande woningen in het kader van het Biebuyck-project tussen sociale huurwoningen en huurwoningen voor de middeninkomens vastgesteld?

2- Kunt u meer toelichtingen verstrekken over de gemiddelde oppervlakte van de 42 woningen die in het kader van het Biebuyck-project zullen worden gebouwd, alsook over het aantal slaapkamers in de woningen? Met andere woorden, kunt u de volgende gegevens meedelen:
- Het aantal studio's ;
- Het aantal appartementen met een enkele slaapkamer;
- Het aantal woningen met twee slaapkamers;
- Het aantal appartementen met drie slaapkamers;
- Het aantal grote woningen met minstens vier slaapkamers?

3- Kunt u de totale kostprijs meedelen van het Biebuyck-project dat de BGHM in 2020 heeft aangekocht? Kunt u ook de gemiddelde totaalprijs per woning en de totaalprijs per vierkante meter meedelen?

4- Kunt u het tijdschema beschrijven voor het bouwen van de woningen in het kader van het Biebuyck project? Wanneer zouden de 42 nieuwe openbare woningen worden opgeleverd?
 
 
Antwoord    De 42 woningen die deel uitmaken van dit project zijn sociale huurwoningen.

Hieronder vindt u de verdeling van deze appartementen volgens aantal slaapkamers:

- aantal studio’s: geen;
- aantal appartementen met één slaapkamer: 17;
- aantal appartementen met twee slaapkamers: 21;
- aantal appartementen met drie slaapkamers: 4;
- aantal grote woningen met ten minste vier slaapkamers: geen.


De totale kostprijs van het project bedraagt 10 965 480 euro.

De gemiddelde totale kostprijs per woning bedraagt 261 082 euro. De totale kostprijs per bruto vierkante meter (bovengronds + ondergronds) bedraagt 1623 euro.


Het project is al voltooid en opgeleverd. De akte is ondertekend op 16 oktober 2020. Het gebouw is momenteel voor 90% bewoond.