Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het niet-beschermd klein erfgoed

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 383)

 
Datum ontvangst: 04/03/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent financiële steun toe voor de restauratie en het onderhoud van het niet-beschermd klein erfgoed dat zichtbaar is in de openbare ruimte teneinde het te bewaren en onder de aandacht te brengen.

Elke particuliere of openbare eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of een handelshuur kan de premie genieten, binnen de grenzen van de beschikbare budgetten. (1)

· De premie is beschikbaar voor particuliere aanvragers en kan worden verhoogd met 25% voor personen van wie het inkomen lager is dan € 40.000 per jaar of als het gebouw gelegen is in een bestaande wijkherwaarderingszone.

· Openbare aanvragers zoals de gemeenten, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de Openbare Vastgoedmaatschappijen, de paragewestelijke en paragemeentelijke organismen evenals de gesubsidieerde scholen komen eveneens in aanmerking.

Bijgevolg wil ik u de volgende vragen stellen:

· Hoeveel aanvragen worden elk jaar ingediend?
· Wat is het aandeel van toegekende subsidies en voor welk totaalbedrag?
· Wat is de verdeling van particuliere, particuliere met verhoogde premie en openbare aanvragers?
· Worden er, hoewel de facturen vergezeld moeten gaan van een foto van het gerestaureerde element, toch bezoeken of controles ter plaatse uitgevoerd?
· Bestaat er een kadaster van dit kleine erfgoed? Zo ja, is het gepubliceerd of is het publiekelijk beschikbaar als open source?
· Doet het Gewest mee aan de open monumentendagen om dit deel van zijn erfgoed te promoten?

https://1819.brussels/nl/subsidies/steun-voor-klein-erfgoed
 
 
Antwoord    -Tijdens de laatste 5 jaar werden gemiddeld jaarlijks 84 aanvragen ingediend.

-Gemiddeld bedroeg de subsidie € 4.333 bij een jaarlijks budget van € 300.000.

-Privé 50%: 75% van de aanvragen
-Privé 75%: 23% van de aanvragen
-Publiek 75%: 2% van de aanvragen

-De facturen moeten samen met de betalingsbewijzen en foto’s van de gerestaureerde elementen ingediend worden. Controles ter plaatse worden at random uitgevoerd of wanneer de aannemer onbekend was bij de administratie.

- Er bestaat geen specifiek kadaster voor de kleine erfgoedelementen, maar zij zijn opgenomen in de inventaris van het architectonisch erfgoed van het Gewest.

- Zoals alle erfgoed wordt ook het kleine erfgoed belicht tijdens evenementen en publicaties die door Urban worden georganiseerd. Het is een essentieel onderdeel van ons erfgoed, net als de sgraffiti, voor iedereen zichtbaar op elk moment van het jaar.