Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies ter ondersteuning van de stripsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 528)

 
Datum ontvangst: 04/03/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 28/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit de inventarissen van de door ons Gewest in 2018 en 2019 toegekende subsidies haalt men de subsidies die zijn toegekend aan instellingen of periodieke of eenmalige evenementen die verband houden met strips.
Kunt u me in dit geval het volgende meedelen:
- Wat is het totale bedrag aan steun, ongeacht de afkomst, met inbegrip van steun afkomstig van de andere gewesten of gemeenschappen, rechtstreeks of onrechtstreeks, om de sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen?
- Wat is het aandeel van de steun dat door het Gewest wordt toegekend?
- Welke projecten steunt het Gewest?
- Is het mogelijk te beschikken over een overzichtslijst van de toegekende steun per afkomst en per toewijzing?
- Komt de sector in aanmerking voor specifieke uitvoersubsidies? Zo ja, voor welke bedragen en voor welke projecten?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u graag door naar het antwoord dat Minister Sven Gatz op uw vraag heeft gegeven.