Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies ter ondersteuning van de stripsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 296)

 
Datum ontvangst: 04/03/2021 Datum publicatie: 29/04/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 20/04/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/03/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uit de inventarissen van de door ons Gewest in 2018 en 2019 toegekende subsidies haalt men de subsidies die zijn toegekend aan instellingen of periodieke of eenmalige evenementen die verband houden met strips.
Kunt u me in dit geval het volgende meedelen:
- Wat is het totale bedrag aan steun, ongeacht de afkomst, met inbegrip van steun afkomstig van de andere gewesten of gemeenschappen, rechtstreeks of onrechtstreeks, om de sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen?
- Wat is het aandeel van de steun dat door het Gewest wordt toegekend?
- Welke projecten steunt het Gewest?
- Is het mogelijk te beschikken over een overzichtslijst van de toegekende steun per afkomst en per toewijzing?
- Komt de sector in aanmerking voor specifieke uitvoersubsidies? Zo ja, voor welke bedragen en voor welke projecten?
 
 
Antwoord    Ten eerste met betrekking tot het totale steunbedrag. Ik kan kort en duidelijk zijn. Op basis van de voorlopige en definitieve begrotingen die deze instellingen ons meedelen, is het Brussels Gewest de enige subsidiërende overheid. Dit betekent niet dat ze geen andere hulp ontvangen, maar het Gewest beschikt niet over de informatie en zou die ook niet moeten hebben als het geen verband houdt met de acties die het subsidieert.

Ten tweede met betrekking tot de ondersteunde projecten. Het Brussels Gewest steunt al jaren de stripwereld via het Belgisch Stripcentrum (140.000 EUR in 2019 en 2020, 160.000 EUR in 2021) en de Stichting Marc Sleen (200.000 EUR per jaar).

Verder bedraagt de jaarlijkse begroting voor de promotie van het culturele en toeristische aanbod voor het thema ‘stripverhalen’ 30.000 EUR.

Deze budgettaire enveloppe omvat verschillende promotieacties die Brussel moeten positioneren als een must-see bestemming voor alle bezoekers die van strips houden:

- Online en offline promotie van de agenda van de strippartners. Nieuwsbrieven, redactionele inhoud, campagnes op sociale netwerken, pers- en acties met influencers, …
- Het systematisch onder de aandacht brengen van stripproducten tijdens diverse communicatiecampagnes;

- Deelname aan internationale beurzen en tentoonstellingen (Boekenbeurs, Festival d’Angoulême, ...);

- Versterking van de promotie van het stripfresco-parcours van de Stad Brussel, dat in 2021 zijn 30-jarig bestaan viert. Deze route, uniek in de wereld, maakt nu deel uit van het DNA van Brussel en blijft erg populair bij bezoekers;

- In september 2021: 75 jaar Blake & Mortimer. Er zijn verschillende activiteiten gepland om deze gebeurtenis te herdenken: een stripfresco, een tentoonstelling, een route door de stad, redactionele inhoud, …;

- In 2022: de viering van de 100
ste verjaardag van de geboorte van Ridder Marc Sleen. In dit stadium is er onder meer sprake om de inhoud van de Nerowandeling te herbekijken.

Naast deze jaarlijkse promotie organiseert visit.brussels ook het ‘Stripfeest’, een vlaggenschipevenement dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot de etalage van de Brusselse negende kunst.

De kosten voor de organisatie van dit evenement:

Uitgaven 2019: 711.780 € (huur infrastructuur, programmering, kosten extern personeel, beveiliging, catering, communicatie en bewegwijzering, diversen).

Uitgaven 2020 - STRIPEXPERIENCE: 603.007 € ( huur infrastructuur, programmering, externe personeelskosten, beveiliging, catering, communicatie en bewegwijzering, diversen ...).

Ten slotte profiteert de sector niet van het aandeel van het Gewest in de specifieke exportsteun, maar van steun die beschikbaar is voor alle exporterende KMO's in de regio met tarieven van 50 tot 75% van de gemaakte kosten, al dan niet afhankelijk van de stimuleringsmaatregelen en de starterstatus
https://economie-werk.brussels/premies-export.

Er moet worden opgemerkt dat hub.brussels in de marge van Anima ( The Brussels Animation Film Festival ) op 27 februari 2020 een ontmoeting organiseerde tussen Belgische stripuitgevers waarvan de auteurs nog niet werden uitgegeven en buitenlandse producenten om de internationale uitstraling van Brusselse stripwereld te bevorderen.